... levererar innovativ produkt- och processutveckling som bidrar till tillväxt och lönsamhet. Med kompetens och metodik förbättras livskraften hos produkter och processer.

Organisatoriskt verkar MASKINEN AB under ett paraply av fristående företag med samlingsnamnet JOIN. Med kompetensen och kapaciteten under paraplyet JOIN erbjuds förmågan att hantera teknikprojekt från marknadsanalys till färdig produkt eller process.

I samarbete med partners, högskolor, institut och företag är målet att vara en ledande leverantör av tekniska konsulttjänster omfattande både bredd och spetsteknologi.

MASKINEN AB har verkat sedan 1987.
 

 

 

 Join Business & Technology AB